@Prometheus  

 

Dagelijks wordt u geconfronteerd met het nemen van belangrijke beslissingen op het vlak van Daily Banking, Savings, Lending en Insurances.

Een helicopter-view behouden, rekening houdend met de juridische, vermogensrechtelijke en fiscale gevolgen (oa. de nieuwe anti-misbruikbepalingen) is bijna onmogelijk geworden. Meer en meer mensen doen daarom een beroep op een bekwaam adviseur in de materie.

@Prometheus erkent deze evolutie en besliste vanaf 2015 om volledige adviezen te verzorgen inzake successie- en familiale vermogensplanning. Bij een volledig advies mogen wij volgens de wet over de "Onafhankelijke Financiële Planning" geen beleggingsproducten bemiddelen in uw naam.

Als "Master of Personal Financial Planning/MFP" sta ik u bij inzake de uitwerking van een familiale vermogens- en successieplanning.

Met @Prometheus zorgen wij voor een professionele back-up van onze adviezen, begeleiding en opvolging.

Een ver doorgedreven studie is vandaag de dag een noodzaak om een vermogens- en successieplanning bij nieuw samengestelde gezinnen, bij in extremis-regelingen, bij adoptie en bij gezinnen met verstandelijk beperkte personen (ouders of kinderen) tot een goed einde te brengen.

@Prometheus zorgt voor uw gemoedsrust vandaag, na pensionering of ingeval van invaliditeit of na het overlijden van een partner.

Contacteer mij gerust via patrick@lierman.eu of maak een afspraak op gsm 0495 456 507.

Met de beste groeten

Patrick Lierman, MFP

Master of Personal Financial Planning

(Field of Study: Economics and Applied Economics/TEW)

 

 

 FSMA: 107465A

 
 
  Site Map